Home ຂ່າວສານຂ່າວ ການເຄື່ອນໄຫວ ສພບ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ມາຢ້ຽມຢາມ ສະຖາບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່

ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ມາຢ້ຽມຢາມ ສະຖາບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່

by admin

ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ມາຢ້ຽມຢາມ (ແບບບໍ່ເປັນທາງການ), ສຶກສາ ແລະ ຮ່ວມກັນຂຽນໂຄງການລະບົບໄຟຟ້າແສງຕາເວັນເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍ ເພື່ອຈະໄດ້ຕິດຕັ່ງໃສ່ຫ້ອງການຂອງ ພວຕ ແຂວງ

You may also like

error: ເນື້ອໃນ ຢູ່ເວັບໄຊນີ້ຖືກປ້ອງກັນ !! Content is protected !!