Home ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສະຖາບັນການຄົ້ນຄວ້າວຽກງານພະລັງງານ ຄະນະສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ ຕ້ອນຮັບການເຂົ້າພົບປະຢ້ຽມຢາມ ຂອງຄະນະທີມອົງການ JICA

ຄະນະສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ ຕ້ອນຮັບການເຂົ້າພົບປະຢ້ຽມຢາມ ຂອງຄະນະທີມອົງການ JICA

by Sachai Saykhammoun

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ມິຖຸນາ 2022 ຄະນະສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ ໂດຍການນຳພາຂອງ ທ່ານຫົວຫນ້າສະຖາບັນ ທ່ານ ພູວຽງ ແກ້ວບຸບຜາ ເພື່ອຕ້ອນຮັບການເຂົ້າພົບປະຢ້ຽມຢາມ ຂອງຄະນະທີມອົງການ JICA. ເພື່ອປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນກັນ ກ່ຽວກັບໂຄງການ ການຫັນປ່ຽນພະລັງງານ ແລະ ສັງຄົມທີ່ປັດສະຈາກກາກບອນ. ພ້ອມກັນນີ້ ຄະນະທີມງານ ເພີ່ນກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຊົມຢ້ຽມຢາມບັນດາຫ້ອງທົດລອງຕ່າງໆຂອງ ສພບ ອີກດ້ວຍ.

You may also like

error: ເນື້ອໃນ ຢູ່ເວັບໄຊນີ້ຖືກປ້ອງກັນ !! Content is protected !!