Home ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສະຖາບັນການເຜີຍແຜ່ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ແກ່ນ້ອງນັກສືກທີ່ກຳລັງຈະລົງຝຶກງານ ແລະ ຂຽນບົດຈົບຊັ້ນ

ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ແກ່ນ້ອງນັກສືກທີ່ກຳລັງຈະລົງຝຶກງານ ແລະ ຂຽນບົດຈົບຊັ້ນ

by admin

ເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ແກ່ນ້ອງນັກສືກທີ່ກຳລັງຈະລົງຝຶກງານ ແລະ ຂຽນບົດຈົບຊັ້ນ, ອາຈານພາກວິຂາຟີຊິກສາດ ຄະນະວະທະຍາສາດທຳມະຊາດ ໄດ້ນຳພານັກສືກສາປີ 03 ສາຂາວັດສະດຸ ພາກວິຂາຟີຊິກສາດ, ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມາທັດສະນະກັບສະຖານທີ່ຕົວຈີງ ໃນວັນທີ 6 ສິງຫາ 2020 ຢູ່ທີ ສະຖາບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່, ເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບເຄື່ອງມືໃນຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ຕົວຈິງ ຈຳນວນ14 ທ່ານ ແລະ ອາຈານນຳພາ 01 ທ່ານ.

You may also like

error: ເນື້ອໃນ ຢູ່ເວັບໄຊນີ້ຖືກປ້ອງກັນ !! Content is protected !!