Home ຂ່າວສານຂ່າວ ການເຄື່ອນໄຫວ ສພບ ສະຖາບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່(ສພວ) ໄດ້ຕ້ອນຮັບກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ(ກມວ) ຢ້ຽມຊົມຫ້ອງທົດລອງ

ສະຖາບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່(ສພວ) ໄດ້ຕ້ອນຮັບກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ(ກມວ) ຢ້ຽມຊົມຫ້ອງທົດລອງ

by admin

ໃນວັນທີ 06 ສິງຫາ 2020 ຄະນະ ສພວ ນຳໂດຍ ທ່ານ ນ. ໄມຕີ ວົງຄຳຊາວ, ຫົວໜ້າ ສພວ ຕ້ອນຮັບ ທ່ານ ວຽງທອງ ວົງທະວິໄລ, ຫົວໜ້າ ກມວ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ລົງຢ້ຽມຢາມຫ້ອງທົດລອງ ສພວ ເພື່ອປືກສາຫາລືກັນ ແລະ ກວດເບີ່ງເຄື່ອງມືອຸປະກອນຂອງຫ້ອງທົດລອງ ສພວ ໃນການຊອກຫາຊ່ອງທາງການຮ່ວມມືກັນດ້ານການບໍລິການມາດຕະຖານ

You may also like

error: ເນື້ອໃນ ຢູ່ເວັບໄຊນີ້ຖືກປ້ອງກັນ !! Content is protected !!