Home ຂ່າວສານຂ່າວ ການເຄື່ອນໄຫວ ສພບ ສຳເລັດການລົງຕິດຕັ້ງລະບົບປໍ້ານໍ້າພະລັງງານແສງຕາເວັນ

ສຳເລັດການລົງຕິດຕັ້ງລະບົບປໍ້ານໍ້າພະລັງງານແສງຕາເວັນ

by admin

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 30 ມິຖຸນາ ຫາ 03 ກໍລະກົດ 2020, ສະຖາບັນພະລັງງານທົດແທນໄດ້ສຳເລັດການລົງຕິດຕັ້ງລະບົບປໍ້ານໍ້າພະລັງງານແສງຕາເວັນ ຂະໜາດ 750 w(1HP) ຈຳນວນ 2 ຊຸດ, ສາມາດສະໜອງນໍ້າໄດ້ 3-5 ແມັດກ້ອນ/ຊົ່ວໂມງໃສ່ສວນປູກໝາກນາວ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ເສດຖະກິດ.

You may also like

error: ເນື້ອໃນ ຢູ່ເວັບໄຊນີ້ຖືກປ້ອງກັນ !! Content is protected !!